Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2013

xxzxcuzxmee
przyjedź do mnie, chcę Ci albo oczy wydrapać albo się kochać, jeszcze nie wiem.
— Ochocki
Reposted fromvith vith vianannou nannou
xxzxcuzxmee
8820 3573
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viacamil camil

November 07 2013

xxzxcuzxmee
#196
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

November 03 2013

4285 e824
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacamil camil

October 29 2013

xxzxcuzxmee


     Tate Langdon → Kit Walker → Kyle Spencer

     Z dedykacją dla teraz.soup.io   ;**
Reposted fromniee niee viaamericanhorrorstory americanhorrorstory
xxzxcuzxmee

October 05 2013

2936 60fb 500

objektid:

Salvador Dali. 1939. Photograph by George Platt Lynes.

Reposted frommarionnette marionnette viacamil camil
xxzxcuzxmee
#130
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

September 22 2013

xxzxcuzxmee
8033 0ee9 500
Reposted bytete-a-tete tete-a-tete

September 14 2013

xxzxcuzxmee
7924 9b3b
Reposted fromczinok czinok viaegonhosford egonhosford
xxzxcuzxmee
3959 819d
... zwariujmy razem, nie ważne jak - ważne z kim .
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viacamil camil
xxzxcuzxmee
3708 a3c4
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viacamil camil

August 31 2013

xxzxcuzxmee
#20
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
xxzxcuzxmee
0659 8ccf 500
Reposted fromcamil camil

August 18 2013

5593 59ca 500

nickdrake:

Berlin Wall (1989).

Reposted fromkaradeligedustum karadeligedustum viacamil camil

August 05 2013

xxzxcuzxmee
4353 c4c0

August 01 2013

xxzxcuzxmee
wkładam koszulę
on zapina spinki
wciągam spodnie
on przyciąga pasek
zakładam buty
on wiąże sznurowadła
 
gdy wychodzę
on też wychodzi
gdy przychodzę
już na mnie czeka
przepraszam: czy pan też
umiera
— "W podwójnej osobie" - Wojaczek
xxzxcuzxmee
1817 0604 500
Sanok ♥
Reposted frommeliaa meliaa viazamiataczpustyni zamiataczpustyni

July 01 2013

xxzxcuzxmee
5955 51b3

June 23 2013

xxzxcuzxmee
8663 ff94
Reposted fromforever-a-lone forever-a-lone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl